» Rodo

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych Osobowych

 • Stowarzyszenie – Klub Sportowy Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa – „PALETA z siedzibą we Wrocławiu,

Szczegółowe informacje oraz kontakt

 • E-mail: paleta@paleta.wroclaw.pl
 • Fabryczna 20, 53-609 Wrocław

Jakie dane przetwarzamy?

 • W przypadku zawodników: dane niezbędne do organizacji i prowadzenia rozgrywek sportowych

(tenis ziemny), w szczególności: imię nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia, nr telefonu, płeć, wizerunek (jeżeli został opublikowany przez zawodnika), informacje na temat poziomu umiejętności gry w tenisa oraz wyniki rozgrywek.

 • W przypadku udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie: imię, nazwisko, adres e-mail,
 • Inne dane niezbędne do tego, byśmy mogli świadczyć nasze usługi.

W jakich celach przetwarzamy dane?

 • W celu zapewnienia możliwości uczestnictwa w rozgrywkach sportowych – tenisa ziemnego,
 • W celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytania,
 • W celu kontaktu drogą mailową i telefoniczną,

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

 • Są nam niezbędne do wykonania zobowiązania do organizacji rozgrywek sportowych,
 • Jest to nasz uzasadniony interes jako Administratora,
 • Osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę,

Skąd mamy dane, które przetwarzamy?

 • Pozyskaliśmy je bezpośrednio od osoby, której dotyczą (formularz rejestracji),

Kiedy i w jaki sposób informujemy o przetwarzaniu?

 • Bezpośrednio w momencie, kiedy zbieramy dane od osoby, której dotyczą,
 • Nie później niż w ciągu 30 dni od pozyskania danych w sposób pośredni,
 • Najpóźniej podczas pierwszego kontaktu z osobą, której dany dotyczą,
 • Klauzule informacyjne są zamieszczone na naszych dokumentach oraz na tej stronie.

Jakie uprawnienia mają osoby, których dane przetwarzamy?

Wszystkie uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z nami drogą elektroniczną albo pocztą tradycyjna. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności: z jakiego uprawnienia chcesz skorzystać, jakiego procesu albo jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.

 • Prawo dostępu do danych – masz prawo uzyskać od nas informacje o tym, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Uzyskanie pierwszej kopii przetwarzanych danych jest nieodpłatne.
 • Prawo do sprostowania danych – masz prawo żądać, żebyśmy sprostowali Twoje nieprawidłowe dane lub je uzupełnili, jeżeli są niekompletne.
 • Prawo do usunięcia danych – masz prawo żądać, żebyśmy usunęli Twoje dane, jeżeli przetwarzamy je niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do realizowania celu, w którym je przetwarzamy.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – masz prawo żądać, żebyśmy ograniczyli przetwarzanie danych. Ma to na celu zabezpieczenie danych przed dalszą możliwością ich przetwarzania za wyjątkiem przechowywania.
 • Prawo do przenoszenia danych – masz prawo przenieść swoje dane do innego podmiotu, ale prawo to znajduje zastosowanie wyłącznie wobec operacji przetwarzania danych osobowych, które mają charakter zautomatyzowany i które prowadzone są w oparciu o Twoją zgodę,
 • Prawo do sprzeciwu – masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich Prawo to przysługuje jeżeli przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
 • Prawo do wniesienia skargi – masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że nie respektujemy Twoich praw dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Odbiorcy danych

 • Właściciel portalu społecznościowego Facebook na zasadach dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy w przypadku osób, których dane są przetwarzane w ramach fanpage PALETA.
 • Podmioty, którym udostępniamy dane osobowe w ramach współpracy lub obowiązku prawnego.

Okres przetwarzania danych

 • Przetwarzamy dane tak długo jak jest to niezbędne do osiągnięciu celu, w którym są przetwarzane.
 • Dokumentację dotyczącą zawodników przechowujemy przez okres 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zawodnik rozegrał ostatni mecz.
 • Po upływie okresów przechowywania dokumentacja jest niszczona w sposób uniemożliwiający jej odtworzenie.

Podstawowe pojęcia związane z RODO

 • RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Administrator – To osoba lub podmiot, który (samodzielnie lub wspólnie z innymi administratorami) ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 • Podmiot przetwarzający – to osoba fizyczna lub podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora.
 • Dane osobowe - to jakiekolwiek informacje, które identyfikują (lub pozwalają zidentyfikować) osobę fizyczną.
 • Przetwarzanie danych osobowych – to każde działanie dotyczące danych osobowych.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

W związku z udostępnianiem usług internetowych, stosuje się tzw. cookies, tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych.

Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu:

 • tworzenia statystyk, które np. wspierają pozycjonowanie stron, ułatwiając dotarcie do niezbędnej Państwu informacji;
 • zmiany wyglądu lub wersji strony (np. wielkość czcionki, wersja dla niedowidzących);
 • przechowywania danych sesyjnych (wygasa po zakończeniu sesji).

Zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookies można poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej:

 1. w przeglądarce Internet Explorer i Edge
 2. w przeglądarce Mozilla Firefox
 3. w przeglądarce Chrome
 4. w przeglądarce Safari