» PALETA


Historia PALETY

PALETA narodziła się w 1999 roku dzięki zamiłowania do gry w tenisa kilku entuzjastów tej dyscypliny. Rozgrywki odbywały się na pilczyckich kortach tenisowych i dlatego oficjalna nazwa ligi brzmiała: Pilczycka Amatorska Liga Entuzjastów TenisA. W roku 2000 w lidze grało 9 osób a niektórzy z nich nadal z nami grają na najwyższym poziomie.
 
W roku 2013 roku liga stała się powszechna - Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów TenisA a jej rozgrywki odbywały się na wszystkich kortach wrocławskich. PALETA rozrosła się do 94 osób.
 
W 2014 roku zapadła decyzja aby liga stała się bardziej profesjonalna, prowadzona w ramach stowarzyszenia. W maju 2015 roku po wielu trudach zostało zarejestrowane stowarzyszenie Klub Sportowy PALETA. Liga obecnie zrzesza 128 graczy.

Stowarzyszenie Klub Sportowy PALETA

Na wniosek Komitetu Założycielskiego Klubu Sportowego Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa "PALETA", wpisano Ligę do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia
pozycja 117, data wpisu: 19.05.2015 r.

Cele stowarzyszenia

 • Organizowanie amatorskich rozgrywek i turniejów tenisowych,
 • Podnoszenie poziomu wykształcenia i sprawności członków w aspekcie dyscyplin sportowych ze szczególnym uwzględnieniem tenisa ziemnego,
 • Propagowanie zdrowego tryby życia sport i rekreacji,
 • Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej.

Klub realizuje swoje cele poprzez

 • Zarządzanie wewnętrzną ligą tenisową
 • Tworzenie regulaminu rozgrywek tenisowych.
 • Inicjowanie wydarzeń związanych z popularyzacją gry w tenisa ziemnego.
 • Organizowanie imprez integracyjnych.
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.
 • Współpraca z innymi Klubami, organizacjami i ligami o podobnym zakresie i charakterze działania.

Konto bankowe

Do płatności składek członkowskich, wpisowych na turnieje oraz darowizn korzystamy z konta.
BGŻ 66 2030 0045 1110 0000 0407 9610

Opłaty

 • Wpisowe - 100 zł
 • PALETA LATO - 150 zł
 • PALETA ZIMA - 100 zł
 • PALETA Debel - 50 zł
Przelewy prosimy tytułować w zależności od rozgrywek: PALETA [Wpisowe|LATO|ZIMA|DEBEL]