» Regulamin ligi

Oficjalny Regulamin Rozgrywek Ligowych PALETA

Poszechna Amatorska Liga Entuzjastów TenisA

  Cel powołania ligi

 • Celem powołania Ligi PALETA, zwanej dalej Ligą, jest zapewnienie uczestnikom systematycznej rywalizacji sportowej poprzez organizację rozgrywek tenisowych oraz wyłonienie, w trakcie uczciwej gry, najlepszego tenisisty, któremu przysługiwać będzie oficjalny tytuł: PaletMistrza.
 • Organizacja ligi

 • Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest akceptacja niniejszego regulaminu i opłacenie wpisowego.
 • Organizatorem rozgrywek jest Klub Sportowy - „PALETA”, zwany dalej Organizatorem.
 • Adres strony internetowej ligi: www.paleta.wroclaw.pl
 • Rozgrywki prowadzone są w formułach PALETA Lato, PALETA Zima, PALETA Debel, PALETA Challenge oraz cykliczne turnieje PALETA 125, PALETA 250 i PALETA 500.
 • Organizator sporządza listę uczestników oraz plan rozgrywek danej formuły. Numery startowe zostaną nadane zawodnikom zgodnie ze schematem gier w drodze losowania. Plan rozgrywek zawierać będzie wykaz OFICJALNYCH terminów gier, w których zawodnicy powinni zakończyć swoje spotkania. Mecze można rozgrywać PRZED wyznaczonym terminem.
 • Emaile kontaktowe: (sprawy ogólne), (kwestie regulaminowe i rozstrzyganie sporów),
 • Rozgrywki organizowane są dla amatorów. Byli tenisiści zawodowi po 15 letniej karencji mogą być dopuszczeni do gier przez Zarząd, którego decyzja w tym względzie musi być jednogłośna.
 • Zasady gry

 • Rozgrywki odbywają się wg schematów załączonych do niniejszego Regulaminu.
 • Mecze w ramach ligi mogą odbywać się na kortach ziemnych na terenie Wrocławia i okolic. Osoba, która pierwsza zadzwoni (w terminie przewidzianym schematem rozgrywek) z propozycją rozegrania meczu, ma prawo wyboru kortu. Mecz powinien odbyć się, przy świetle dziennym. Nie dotyczy to rozgrywania meczu na kortach krytych.
 • Mecze rozgrywane są do 2-ch wygranych setów. W przypadku remisu w secie 6:6, o wyniku seta decyduje tie-break rozgrywany do 7 wygranych punktów. Ewentualny trzeci set rozgrywany jest, jako super tie-break do 10 punktów. Jeżeli obaj zawodnicy wyrażą zgodę można rozegrać pełny trzeci set.
 • Zawodnicy mają obowiązek umawiać się na mecz do końca terminu wyznaczonego w "planie gier" i wpisać do systemu planowany termin gry. Dozwolone jest planowanie meczu przed terminem z "planu gier".
 • Jeżeli mecz nie zostanie rozegrany w zaplanowanym terminie ("plan gier") z winy jednego z graczy, to gracz, który był gotowy do rozegrania meczu może w ciągu 48 godzin po terminie wynikającym z planu gier, wpisać jego wynik jako walkower na swoją korzyść.
 • Jeżeli mecz zostanie odwołany na mniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem, zawodnik, który był gotowy do rozegrania meczu, może w ciągu 48 godzin od planowanego terminu rozegrania meczu, wpisać jego wynik jako walkower na swoją korzyść.
 • Za zgodą zawodnika, który był gotowy do rozegrania meczu, mecz może zostać rozegrany w późniejszym terminie a jego wynik zweryfikowany. Jeżeli jednak nie dojdzie do rozegrania meczu w późniejszym terminie, walkower zostaje utrzymany, przy czym okoliczności nie rozegrania meczu w drugim i kolejnych terminach nie są uwzględniane i nie mogą stanowić podstawy weryfikacji wcześniej wpisanego walkowera.
 • Jeżeli mecz nie został rozegrany do końca wyznaczonej fazy rozgrywek, obaj gracze otrzymują walkowera.
 • Mecze rozgrywane są nowymi piłkami (obaj zawodnicy przynoszą na mecz hermetycznie zamknięte opakowanie) chyba, że obaj gracze wyrażą zgodę na grę piłkami używanymi. Gramy zawsze minimum trzema piłkami. Zwycięzca losowania rozstrzyga kogo piłkami rozegrany będzie mecz.
 • Mecze rozgrywamy piłkami firm: BALLS UNLIMITED, DUNLOP, TRETORN, WILSON, SODERLING
 • Wynik meczu wpisuje zwycięzca, niezwłocznie (do 24h) na stronie internetowej.
 • Sędziowanie i zasady zachowania na korcie

 • Gracze uczciwie sędziują własne spotkania, nie dopuszczając do gorszących scen na korcie, a w szczególności do niesportowego zachowania - oszukiwania, denerwowania przeciwnika, łamania rakiet, przeklinania, wyśmiewania przeciwnika.
 • Przerwanie meczu spowodowane sporami pomiędzy zawodnikami stanowi odstępstwo od zasad będących celem powołania ligi i jako takie traktowane jest, jako walkower oddany przez obydwu graczy lub krecz gdy mecz przerwie jeden gracz. Bez względu na pogodę, gracze występują w kompletnym stroju sportowym. Na określone w programie gier terminy zawodnicy stawiają się niezawodnie i zawsze punktualnie tj. 5 minut przed meczem. Przygotowanie kortu do gry oraz jego sprzątnięcie po zakończeniu meczu, wykonywane jest solidarnie przez obydwóch graczy.
 • Opłatę za korzystanie z kortu gracze ponoszą po połowie i uiszczają ją niezwłocznie po zakończeniu spotkania. Gdy jeden z zawodników nie stawi się na umówione spotkanie a za kort trzeba będzie zapłacić to sam ponosi cał koszt.
 • Wszelkie spory wynikające z uczestnictwa w rozgrywkach definitywnie i nieodwołalnie rozstrzyga organizator.
 • Podczas rozgrywania meczu obowiązują przepisy PZT - sędziowanie bez sędziego głównego
 • Wszyscy zawodnicy, rozgrywając mecz bez sędziego głównego muszą stosować się do poniższych zasad:
  • Każdy zawodnik jest odpowiedzialny za sędziowanie po swojej stronie kortu.
  • Każdy aut musi być wywołany natychmiast po odbiciu się piłki od kortu /małe auty należy zaznaczyć/ i na tyle głośno, aby przeciwnik to słyszał.
  • Jeżeli zawodnik nieprawidłowo wywoła aut i natychmiast zorientuje się, że piłka była dobra, zawodnik ten traci punkt.
  • Podający powinien podawać wynik przed każdym pierwszym podaniem na tyle głośno, aby przeciwnik to usłyszał.
  W meczach rozgrywanych na kortach ziemnych obowiązują dodatkowe procedury, do których zawodnicy muszą się stosować:
  • Ślad piłki można sprawdzać jedynie w przypadku kończącej piłki lub gdy zawodnik przerwie grę (odruchowe odbicie piłki jest dozwolone).
  • Jeżeli zawodnik nie jest pewny, co do decyzji przeciwnika, może poprosić go o pokazanie śladu (w takim przypadku zawodnik może przejść na drugą stronę siatki, aby sprawdzić ślad).
  • Jeżeli zawodnik zaciera ślad, oznacza to, że przyznaje, że piłka była dobra (nawet po sprawdzeniu śladu).
  • Jeżeli zawodnicy sprawdzając ślad nie zgadzają się, co do tego, czy piłka była dobra, czy autowa piłkę należy powtórzyć.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do powołania osoby na stanowisko Sędziego – Supervisora, którego rolą będzie rozstrzyganie sporów pomiędzy uczestnikami ligi, wynikających z sytuacji zaistniałych na korcie.
 • Sędzia będzie mógł obserwować mecze zarówno na wyraźne życzenie uczestników danego meczu, jak również w szczególnie uzasadnionych przypadkach z własnej inicjatywy. Sędzia może wysłać też innego członka ligi jako obserwatora na mecz.
 • Zgłoszenia uczestników ligi o wyznaczenie obserwatora na określony mecz zależy tylko i wyłącznie od decyzji sedziego i możliwości organizacyjnych. Podjęta w tej kwestii decyzja sedziego jest ostateczna i nie przysługuje od niej środek odwoławczy.
 • W sytuacji gdy Sędzia lub osoba przez niego wyznaczona podejmuje się sędziowania meczu z własnej inicjatywy, uczestnicy mają obowiązek wyrazić zgodę na sędziowanie. Uczestnik, który nie wyraża zgody na sędziowanie przegrywa mecz walkowerem.
 • Ranking

 • Ranking prowadzony jest w ramach rozgrywek ligowych.
 • Ranking dostępny jest na stronie internetowej.
 • Ranking służy do rozstawiania zawodników w drabinkach turniejowych.
 • Punkty rankingowe ważne są przez rok. Po zakończeniu określonej fazy rozgrywek punkty rankingowe z poprzedniego roku tej same fazy odejmowane są od aktualnego rankingu zawodnika.
 • Ranking jest aktualizowany po każdej fazie rozgrywek, nie częściej niż raz w tygodniu.
 • Punkty rankingowe zdobywane są według algorytmu opisanego w tabelkach – „PALETA Ranking”.
 • Nagrody

 • Na zakończenie danej formuły ligowej organizator wręczy puchary i nagrody dla osób, które zajmą trzy pierwsze miejsca.
 • Nabór nowych graczy

 • Organizator tworzy listę graczy rezerwowych na podstawie, której będzie uzupełniał ewentualne wolne miejsca w lidze.
 • Warunkiem wpisania na listę rezerwową jest wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie internetowej.
 • Warunkiem przyjęcia do ligi jest powstanie wakatu i ukończenie 25 roku życia.
 • Osoba przyjęta do rozgrywek w trakcie trwania 2 fazy nie zostanie dopuszczona do fazy 3 (playoff), gra w fazie 4 o utrzymanie w rozgrywkach letnich Lato.
 • O zasadach uzupełniania wakatów z listy rezerwowej decyduje Zarząd.
 • Terminy organizacyjne

  • Kwiecień - weryfikacja członków do rozgrywek PALETA Lato.
  • Kwiecień - przygotowanie planu gier PALETA Lato. Ewentualne uzupełnienie wolnych miejsc (gry forrundowe)
  • Maj - początek rozgrywek PALETA Lato.
  • Październik - pierwszy weekend impreza zakończenia sezonu.

  PALETA 125, 250 i 500
  • Luty / Marzec / Kwiecień
  • Maj / Czerwiec
  • Lipiec / Sierpień
  • Listopad / Grudzień

  PALETA Lato
  • Maj / Czerwiec – faza I PALETA Lato
  • Lipiec / Sierpień – faza II PALETA Lato
  • Wrzesień / Październik – faza III (playoff)
  • Wrzesień – faza IV rozegranie meczów o awans i utrzymanie się w grupach
  • Wrzesień / Październik – faza V baraże
  • Październik (pierwszy weekend) rozegranie meczów finałowych PALETA Lato oraz impreza zakończenia sezonu

  PALETA Zima
  • Listopad / Grudzień – faza I
  • Styczeń / Luty faza II
  • Marzec / Kwiecień – faza III (playoff)

Rozgrywki PALETA Lato

 • Rozgrywki letnie składają się z trzech niezależnych grup po 64 osoby: PALETA A, PALETA B, PALETA C, przy czym z przyczyn organizacyjnych ilość osób w grupie może ulec zmianie.
 • PALETA A jest najsilniejsza grupa, PALETA C jest najsłabszą.
 • Faza 1
 • Na początku rozgrywek w ramach każdej z PALET gracze zostaną rozlosowani do 8 grup:
  • Grupa Alpha,
  • Grupa Bravo,
  • Grupa Charlie,
  • Grupa Delta,
  • Grupa Echo,
  • Grupa Foxtrot,
  • Grupa Golf,
  • Grupa Hotel.
  Rozstawieni zostaną 8 ćwierćfinaliści z poprzedniego roku. Jeśli ćwierćfinalista nie kontynuje rozgrywek, rozstawiany zostanie gracz z najwyższym rankingiem. Pozostałych 56 graczy zostanie dołączonych do grup w drodze losowania. Schemat losowania: w pierwszym koszyku znajdują się 8 rozstawionych, 40 pozostałych graczy trafia do drugiego koszyka, do trzeciego koszyka trafia 8 graczy awansujących z PALETY niższej i 8 graczy wygrywających baraże (faza 6). W trakcie Fazy 1 każdy gracz musi rozegrać 7 meczy (każdy z każdym) w wyznaczonym terminie przez ogranizatora. Kolejność graczy w fazie 1 zostanie ustalona w oparciu o tabelę wyników, przy czym za wygranie meczu zwycięzca otrzymuje 2 punkty, a przegrany 1 punkt. W sytuacji oddania meczu walkowerem, przegrany otrzymuje 0 punktów. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej graczy tej samej liczby punktów, o miejscu w tabeli decyduje kolejno: większa liczba wygranych setów, następnie mniejsza liczba przegranych setów, oraz wynik bezpośredniego pojedynku pomiędzy graczami, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów, wygranych i przegranych setów.
 • Faza 2 – Uworzenie 8 ośmiosobowych grup:
  • Grupa I – w skład grupy wchodzą najlepsi zawodnicy z grup Alpha, Bravo, Charlie, Delta itd.
  • Grupa II – w skład grupy wchodza zawodniczy z drugich miejsc z grup Alpha, Bravo, Charlie, Delta itd.
  • Grupa III – w skład grupy wchodza zawodniczy z trzecich miejsc z grup Alpha, Bravo, Charlie, Delta itd.
  • Grupa IV – w skład grupy wchodza zawodniczy z czwartych miejsc z grup Alpha, Bravo, Charlie, Delta itd.
  • Grupa V – w skład grupy wchodza zawodniczy z piątych miejsc z grup Alpha, Bravo, Charlie, Delta itd.
  • Grupa VI – w skład grupy wchodza zawodniczy z szóstych miejsc z grup Alpha, Bravo, Charlie, Delta itd.
  • Grupa VII – w skład grupy wchodza zawodniczy z siódmych miejsc z grup Alpha, Bravo, Charlie, Delta itd.
  • Grupa VIII – w skład grupy wchodza zawodniczy z ósmych miejsc z grup Alpha, Bravo, Charlie, Delta itd.
  W trakcie fazy 2 każdy gracz musi rozegrać 7 meczy (każdy z każdym) w wyznaczonym terminie przez ogranizatora. Sposób liczenia punktów i kolejność graczy jest taki sam jak w fazie 1.
 • Faza 3 – gra pucharowa (playoff). Drabinka 64 osobowa z rozstawieniem graczy: Grupa I (1-8), Grupa II (9-16), Grupa III (17-24), Grupa IV (25-32) itd.
 • Faza 4 - gry o utrzymanie: Grają 32 osoby przegrywające w I rundzie fazy 3 (playoff). Zwycięzcy pozostają w PALECIE np. A, 16 osób pokonanych gra w fazie 5.
 • Faza 5 – gry o baraże: Gra 16 osób przegranych w fazie 4. Pokonani w tej fazie spadają do PALETy niższej np. B. Zwycięzcy przechodzą do fazy 6 - baraże.
 • Faza 6 - gra barażowa: Zwycięzcy fazy 5 grają z pokonanymi w rundzie 3 (playoff) z PALETy niższej np. B o utrzymanie lub awans do PALETY np. A.
 • Awans bezpośredni - gracze, którzy awansowali do ćwierćfinału rozgrywek playoff (8 osób) są premiowani awansem bezpośrednim do PALETy wyższej (np. z B do A), w miejsce graczy pokonanych w fazie 5 PALETy wyższej, którzy spadają do PALETy niższej, zgodnie z pkt 7.
 • W barażach uczestniczą:
  a) zwycięzcy fazy 5 PALETy wyższej (zgodnie z pkt 8)
  b) przegrani fazy 3 PALETy niższej (tj. gracze, którzy nie awansowali do ćwierćfinału).
  Zwycięzca meczu barażowego będzie uczestniczyć w kolejnym sezonie w PALECIE wyższej, natomiast przegrany - w niższej.
 • Kwestie regulaminowe

 • Osoba, która nie rozegra trzech meczów w fazie 1 (trzy walkowery) nie zostanie dopuszczona do fazy grupowej 2.
 • Osoba, która nie rozegra trzech meczów (trzy walkowery) w fazie 2 nie zostanie dopuszczona do rozgrywek fazy 3 playoff. Bedzię mógł wziąść udział w Fazie 4 - o utrzymanie.
 • W przypadku niedokończonego meczu z przyczyn niezależnych (np. koniec czasu, warunki pogodowe) dokończenie meczu powinno odbyć się niezwłocznie w ciągu najbliższych 7 dni uwzględniając nieprzekraczalny termin zakończenia określonej fazy rozgrywek.

PALETA Super Liga Lato

 • Rozgrywki letnie składają się z 16 osób.
 • Faza 1- utworzenie dwóch 8 osobowych grup. Grupa Alpha i Bravo
 • Na początku rozgrywek do każdej z grup gracze zostaną rozlosowani. W trakcie Fazy 1 każdy gracz musi rozegrać 7 meczy (każdy z każdym) w wyznaczonym terminie. Kolejność graczy w fazie 1 zostanie ustalona o tabelę wyników, przy czym za wygranie meczu zwycięzca otrzymuje 2 punkty, a przegrany 1 punkt. W sytuacji oddania meczu walkowerem, przegrany otrzymuje 0. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej graczy tej samej liczby punktów, o miejscu w tabeli decyduje kolejno: większa liczba wygranych setów, następnie mniejsza liczba przegranych setów, liczba zdobytych gemów oraz wynik bezpośredniego pojedynku pomiędzy graczami, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów, wygranych.
 • Faza 2 – Utworzenie dwóch 8 ośmioosobowych grup: Grupa I – w skład grupy wchodzą zawodnicy z 1-4 miejsc z grup Alpha i Bravo.
  Grupa II – w skład grupy wchodzą zawodnicy z 5-8 miejsc z grup Alpha i Bravo
  W trakcie fazy 2 każdy gracz musi rozegrać 7 meczy (każdy z każdym) w wyznaczonym terminie przez ogranizatora. Sposób liczenia punktów i kolejność graczy jest taki sam jak w fazie 1.
 • Faza 3 – gra pucharowa (playoff). Drabinka 16 osobowa z rozstawieniem graczy: Grupa I (1-8), Grupa II (9-16). Kwestie regulaminowe Osoba, która nie rozegra trzech meczów w fazie 1 (trzy walkowery) nie zostanie dopuszczona do fazy grupowej 2. Osoba, która nie rozegra trzech meczów (trzy walkowery) w fazie 2 nie zostanie dopuszczona do rozgrywek fazy 3 playoff. W przypadku niedokończonego meczu z przyczyn niezależnych (np. koniec czasu, warunki pogodowe) dokończenie meczu powinno odbyć się niezwłocznie w ciągu najbliższych 7 dni uwzględniając nieprzekraczalny termin zakończenia określonej fazy rozgrywek.

Rozgrywki PALETA 125,250 i 500

 • System pucharowy rozgrywek dla wszystkich ligowców PALETY. Drabinka 32 lub 64 osobowa.
 • Do turnieju organizator przyjmuje zapisy od ligowców. Z nieprzekraczalnym terminem zgłoszenia.
 • Rozstawionych zostaje 8 lub 16 osób z najwyższym rankingiem.
 • O terminie rozgrywek i długości ich trwania decyduje Organizator.
 • Na rozegranie rundy jest 7-14 dni. W przypadku zaplanowania meczu w systemie należy wpisać termin do rozegrania meczu na naszej stronie a system wygeneruje zapytanie do Sędziego. Sądzia udzieli zgody maksymalnie 72h po wyznaczonym terminie. Dłuższy termin należy uzgodnić z przyszłym przeciwnikiem mailowo i taki mail przesłać do sędziego.
 • Rozegranie meczu po terminie (za zgodą Sędziego) nie może zaburzyć terminu kolejnej rundy.

Rozgrywki PALETA Challenge

 • ​W PALETA Challenge mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy, biorący udział w rozgrywkach PALETA Lato, PALETA Zima oraz PALETA Debel.
 • ​Mecze PALETA Challenge mają charakter gier rankingowych, których wyniki uwzględniane są w rankingu globalnym.
 • ​Za pośrednictwem zakładki PALETA Challenge każdy aktywny gracz uczestniczący w rozgrywkach PALETA (A, B, C, SuperLiga/ Z1, Z2, Z3 / PALETA Debel) może wyzwać na pojedynek innego aktywnego gracza, niezależnie od ligi, w której gra przeciwnik.
 • Zawodnik wyzywający na pojedynek określa osobę przeciwnika, miejsce i czas rozegrania meczu, a także sposób pokrycia należności za kort i piłki do gry (koszt po stronie zapraszającego, w równych częściach lub po stronie gracza zaproszonego).
 • Zawodnik wyzwany na pojedynek otrzymuje informację o „wyzwaniu na pojedynek” za pośrednictwem konta PALETA oraz e-mail. W ciągu 24 godzin od chwili otrzymania wyzwania może zaproszenie zaakceptować lub je odrzucić.
  • W wypadku:
  • nieudzielenia odpowiedzi na zaproszenie w ciągu 24 godzin;
  • odrzucenia zaproszenia przez gracza zaproszonego;
  • wycofania zaproszenia przez gracza zapraszającego (o ile zaproszenie nie zostało wcześniej zaakceptowane);
  - gra nie zostanie zarejestrowana w systemie PALETA i żaden z zawodników nie będzie zobowiązany do przystąpienia do meczu.
 • W wypadku zaakceptowania zaproszenia, zawodnicy są zobowiązani do przystąpienia do meczu na zasadach określonych w zaproszeniu.
 • ​Mecz rozgrywany jest na zasadach obowiązujących w pozostałych ligach PALETA.
 • Dopuszczalne jest rozegranie meczu z tym samym przeciwnikiem nie częściej, niż jeden raz na tydzień (7 dni).
 • Zasady obliczania rankingu w meczach PALETA Challenge:
  • zwycięzca meczu otrzymuje 2 pkt rankingowe, wliczane do rankingu globalnego;
  • przegrany otrzymuje 1 pkt rankingowy, wliczany do rankingu globalnego;
  • nieprzystąpienie do meczu jest równoznaczne z oddaniem meczu walkowerem i uzyskaniem 0 pkt do rankingu globalnego.
  • Walkowery w ramach PALETA Challenge nie są uwzględniane w pozostałych rozgrywkach.

Rozgrywki PALETY Zima

 • Rozgrywki zimowe składają się z trzech niezależnych grup po 60 osób: PALETA Zima Z1, Z2 i Z3.
 • PALETA Zima Z1 jest grupą silniejszą.
 • Faza 1 - Utworzenie 10 sześcioosobowych grup.
 • Na początku rozgrywek w ramach każdej z PALET Zima gracze zostaną rozlosowani do 10 grup:
  • Do grupy PALETA Zima Z1 zostanie zakwalifikowanych pierwszych 60 osób z najlepszym rankingiem po zakończeniu rozgrywek PALETA Lato.
  • Do PALETA Zima Z2 zostanie zakwalifikowanych następnych kolejnych 60 osób według rankingu.
  W koszyku 1 znajdzie się 6 pierwszych osób z najlepszym rankingiem zakwalifikowanych do poszczególnych grup PALETA Zima Z1, Z2.
  Do koszyka 2 zostanie zakwalifikowanych następnych kolejnych 6 osób według rankingu itd.
  W trakcie Fazy 1 każdy gracz musi rozegrać 5 meczy (każdy z każdym) w wyznaczonym terminie. Kolejność graczy w fazie 1 zostanie ustalona o tabelę wyników, przy czym za wygranie meczu zwycięzca otrzymuje 2 punkty, a przegrany 1 punkt. W sytuacji oddania meczu walkowerem, przegrany otrzymuje 0. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej graczy tej samej liczby punktów, o miejscu w tabeli decyduje kolejno: większa liczba wygranych setów, następnie mniejsza liczba przegranych setów, liczba zdobytych gemów oraz wynik bezpośredniego pojedynku pomiędzy graczami, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów, wygranych.
 • Faza 2 – Utworzenie 12 pięcioosobowych grup:
  • Grupy I i I' - powstają poprzez losowe przydzielenie 5 z 10 osób, które zajęły 1 miejsca w grupach od Alpha do Juliett,
  • Grupy II i II' – powstają poprzez losowe przydzielenie 5 z 10 osób, które zajęły 2 miejsca w grupach od Alpha do Juliett,
  Pozostałe grupy powstają według powyższego schematu. W trakcie fazy 2 każdy gracz musi rozegrać mecze (każdy z każdym) w wyznaczonym terminie przez organizatora. Sposób liczenia punktów oraz ustalenie kolejności graczy w tabeli jest taki sam jak w fazie 1.
 • Faza 3 – gra pucharowa (playoff). Drabinka 64 osobowa z rozstawieniem graczy od 1 do 60. Pierwszych 4 rozstawionych graczy przechodzi do drugiej rundy bez gry.

Kwestie regulaminowe

 • Osoba, która nie rozegra dwóch meczów w fazie 1 (dwa walkowery) nie zostanie dopuszczona do fazy grupowej 2.
 • Osoba, która nie rozegra dwóch meczów (dwa walkowery) w fazie 2 nie zostanie dopuszczona do rozgrywek fazy 3 ( playoff).
 • W przypadku niedokończonego meczu z przyczyn niezależnych (np. koniec czasu ) dokończenie meczu powinno odbyć się niezwłocznie w ciągu najbliższych 7 dni uwzględniając nieprzekraczalny termin zakończenia określonej fazy rozgrywek.
 • PALETA Ranking

  PALETA Lato

   

   

   

   

   

  1. Faza I

  PALETA A

  PALETA B

  PALETA C

  PALETA D

   

  punkty za udział

  300

  150

  70

  0

  za wygranie meczu

  50

  20

  10

  5

  za przegranie meczu

  25

  10

  5

  0

  za walkower

  0

  0

  0

  0

  plus punkty regulaminowe

  za wygranie meczu

  2

  2

  2

  2

  za przegranie meczu

  1

  1

  1

  1

  za walkower

  0

  0

  0

  0

  za awans do grupy

  grupa 1

  175

  165

  95

  55

  grupa 2

  155

  145

  80

  41

  grupa 3

  135

  125

  65

  29

  grupa 4

  115

  105

  53

  14

  grupa 5

  95

  85

  39

  12

  grupa 6

  75

  65

  26

  8

  grupa 7

  55

  45

  14

  4

  grupa 8

  35

  25

  0

  0

  2. Faza II

  PALETA A

  PALETA B

  PALETA C

  PALETA D

  za wygranie meczu w grupie

  grupa 1

  172

  116

  57

  18

  grupa 2

  165

  109

  50

  15

  grupa 3

  158

  102

  44

  12

  grupa 4

  151

  95

  39

  9

  grupa 5

  144

  88

  39

  5

  grupa 6

  137

  81

  29

  3

  grupa 7

  130

  73

  25

  3

  grupa 8

  111

  65

  21

  2

  za przegranie meczu

  grupa 1

  160

  104

  46

  12

  grupa 2

  153

  97

  40

  9

  grupa 3

  146

  90

  35

  6

  grupa 4

  139

  83

  30

  4

  grupa 5

  132

  75

  26

  2

  grupa 6

  125

  67

  22

  1

  grupa 7

  118

  60

  18

  0

  grupa 8

  111

  53

  15

  0

  za walkower

  0

  0

  0

  0

  plus punkty regulaminowe

  za wygranie meczu

  2

  2

  2

  2

  za przegranie meczu

  1

  1

  1

  1

  za walkower

  0

  0

  0

  0

   

  3. Faza III Playoff

  PALETA A

  PALETA B

  PALETA C

  PALETA D

  1R

  40

  10

  5

  2

  2R

  90

  20

  10

  5

  3R

  180

  40

  20

  10

  QF

  360

  90

  45

  25

  4th place

  720

  180

  90

  45

  3rd place

  920

  240

  120

  60

  F

  1200

  300

  150

  75

  W

  2000

  500

  250

  125

  PALETA 500

   

   

   

  FAZA

   

   

  FR*

  5

  forrunda przy ilości zawodników większej niż 32

  1R

  20

   

  2R

  40

   

  QF

  90

   

  4th place

  180

   

  3rd place

  240

   

  F

  300

   

  W

  500

   

   

  PALETA 250

   

   

   

  FAZA

   

   

  FR*

  5

  forrunda przy ilości zawodników większej niż 32

  1R

  10

   

  2R

  20

   

  QF

  45

   

  4th place

  90

   

  3rd place

  120

   

  F

  150

   

  W

  250

   

   

  PALETA 125

   

   

   

  FAZA

   

   

  FR*

  2

  forrunda przy ilości zawodników większej niż 32

  1R

  5

   

  2R

  10

   

  QF

  25

   

  4th place

  45

   

  3rd place

  60

   

  F

  75

   

  W

  125

   

   

  PALETA Zima

   

   

   

   

  1. Faza I

  Z1

  Z2

  Z3

   

  punkty za udział

  35

  10

  0

  za wygranie meczu

  45

  20

  10

  za przegranie meczu

  10

  5

  3

  za walkower

  0

  0

  0

  plus punkty regulaminowe

  za wygranie meczu

  2

  2

  2

  za przegranie meczu

  1

  1

  1

  za walkower

  0

  0

  0

  za awans do grupy

  grupa 1

  100

  25

  10

  grupa 2

  70

  20

  8

  grupa 3

  60

  18

  6

  grupa 4

  50

  16

  4

  grupa 5

  40

  14

  2

  grupa 6

  30

  12

  0

  2. Faza II

  Z1

  Z2

  Z3

  za wygranie meczu w grupie

  grupa 1

  60

  22

  10

  grupa 2

  55

  20

  8

  grupa 3

  40

  18

  6

  grupa 4

  35

  16

  4

  grupa 5

  30

  14

  2

  grupa 6

  25

  12

  1

  za przegranie meczu

  grupa 1

  45

  18

  7

  grupa 2

  35

  17

  5

  grupa 3

  30

  15

  3

  grupa 4

  25

  13

  1

  grupa 5

  22

  11

  0

  grupa 6

  20

  9

  0

  za walkower

  0

  0

  0

  plus punkty regulaminowe

  za wygranie meczu

  2

  2

  2

  za przegranie meczu

  1

  1

  1

  za walkower

  0

  0

  0

   

  3. Faza III Playoff

  Z1

  Z2

  Z3

  1R

  20

  5

  1

  2R

  45

  10

  4

  3R

  90

  20

  8

  QF

  180

  45

  18

  4th place

  360

  90

  35

  3rd place

  460

  120

  45

  F

  600

  150

  60

  W

  1000

  250

  100

  plus punkty regulaminowe

  za wygranie meczu

  2

  2

  2

  za przegranie meczu

  1

  1

  1

  za walkower

  0

  0

  0

  Z1

  Z2

  Z3


Historia zmian
 • 6/02/2018. Rafał Lorenc. Nowy model rankingu LATO i ZIMA
 • 29/09/2017. Rafał Lorenc. Zmiana nazwy play-off na playoff.
 • 29/09/2017. Jarosław Moskała. Sprecyzowanie spadków i awansów PALETA LATO. Punkty 8,9,10.
 • 24/10/2017. Jarosław Moskała. PALETA Challenge